KOS-jaksojen info

Työssäoppimiskannassa on koottuna
ICT alan yrityksiä.

Seuraavaksi ohjeet miten toimit:

 1. Valitse sinulle sopiva yritys, johon haluat ottaa yhteyttä.
 2. Katso kommenteista onko joku jo ottanut yritykseen yhteyttä, vältä sellaista tilannetta, että moni kysyy samaa paikkaa useampaan kertaan.
 3. Soita tai lähetä emailia yritykseen ja kerro kiinnostuksesi ja ajankohdan, jolloin on työssäoppimista KTS. (jakson alkaminen ja päättyminen)
 4. Kerro kommentteihin saitko mille jaksolle työssäoppimispaikan, kerro myös, jos on toisellekkin mekaanikolle paikkaa ja laita kommentteihin, jos yritys ei ota jollekkin jaksolle työssäoppijaa.
 5. Ilmoita opettajalle, että olet mahdollisesti saanut työssäoppimispaikan ja opettaja varmistaa yrityksen kanssa  koulutussopimuksen. Koulutussopimuksen liitteeseen 3 tarvitset osan opsista, käy työnantajan kanssa läpi mitä osia opsista työpaikalla voi oppia.
 6. Sovi käynti yritykseen, jossa käytte läpi yrityksen käytänteitä.
 7. Toimita allekirjoitettu sopimus opettajalle, joka valvoo työssäoppimista, yleensä omaopettaja tai opettajatiimistä yritysyhteyshenkilö. Pyydä opettajaa ottamaan kopio koulutussopimuksesta, kopio voi olla myös pdf tiedostona.
 8. Jos tarvitset ruokarahaa tai matkakorvausta, täytä opettajan kanssa Ateria- ja matkakorvaushakemus.

KOS-jaksot osana opintoja

Ammatillinen perustutkinto sisältää työssäoppimista vähintään 30 osaamispistettä. Työssäoppimisen tärkeänä tavoitteena on oppia osa ammattitaidosta aidoissa työympäristöissä. Työssäoppimisjakson aikana opiskelija oppii ohjatusti alansa työtehtäviä ja työelämän pelisääntöjä sekä syventää opittuja sisältöjä. Työssäoppiminen toteutetaan tavallisesti ilman työsuhdetta ja palkkaa.

Koulun puolelta opiskelijalle nimetään työssäoppimista ohjaava opettaja ja työpaikalta henkilöstöön kuuluva työpaikkaohjaaja. Opiskelija, opettaja ja työpaikkaohjaaja suunnittelevat yhdessä jakson sisällöt ja ammattiosaamisen näytöt sekä osallistuvat niiden arviointiin.

Opiskelijan osaamista arvioidaan työssäoppimisjakson lopuksi ammattiosaamisen näytöillä. Näyttötehtäväksi valitaan yksi tai useampi opiskelijan oppima työtehtävä. Työtä tekemällä opiskelija osoittaa, miten hyvin hän on saavuttanut ammatillisten opintojen tavoitteet ja työelämän edellyttämän ammattitaidon. Näytöistä annetaan opiskelijalle arvosana ja työpaikkaohjaaja täyttää kyselyn opiskelijan työssäoppimiseen liittyen.

Työssäoppijan oppimisympäristönä on todellinen työpaikka. Oppiminen siellä on toisenlaista kuin koulussa. Työssäoppimisjakson onnistumista voi edesauttaa, kun noudattaa seuraavaa muistilistaa.

Tarkista siis että

 • Työssäoppimista koskeva koulutussopimus on osaltasi tehty.
 • Työssäoppimisen tavoitteet ovat kaikille osapuolille selvät.
 • Työssäoppimisen ohjauksesta on sovittu.
 • Työssäoppimisen arvioinnista on sovittu, tiedät mitä arvioidaan, ketkä arvioivat ja mitkä ovat arviointikriteerit.
 • Ammattiosaamisen näyttöjen järjestämisestä on sovittu. Näytön arviointilomaketta käytetään, kun arvioidaan näyttö työpaikalla.
 • Työturvallisuusasiat ovat hanskassa: tunnet ohjeet ja määräykset, käytät tarvittaessa henkilönsuojaimia (koulutussopimuksen liite).
 • Vakuutukset tapaturmien ja vahinkojen varalta työssäoppimisen aikana ovat kunnossa, tiedot löytyvät koulutussopimuksen liitteestä).
 • Opintotukiasiat on selvitetty (opintoraha, asumislisä, opintolaina, ruokailu, matkat).

Ja vielä

 • Muista työpaikan asioita koskevat salassapitovelvollisuudet.
 • Ota kaikki irti työssäoppimisjaksostasi! Ole aktiivinen! Kysy!
 • Kansainvälinen KOS-jaksokin on mahdollinen, lue lisää täältä
 • Hae KV vaihtoon

Työssäoppimisinfoa on kerätty myös yrityksille ja niille on avattu omat sivut:

Tieto- ja tietoliikenne tekniikan työssäoppimispaikat